Pogoji

Pogoji spletne trgovine

Lastnik spletne trgovine Gravityblankets.si je Nelkan Group Sp. z o.o. ul. Księcia Witolda 49/15, 50-202 Wrocław Polska Številka NIP PL8982272677. REGON: 520964913, KRS: 00009462238 in e-pošta:

 

Komercialna prodaja po meri in prodaja avtomobilov po meri izdelani medicinski pripomočki

 

1. odstavek. Opredelitve pojmov

Tu uporabljeni izrazi pomenijo:

 1. Uporabnik – je pravno sposobna fizična oseba, mladoletna oseba brez spremstva, omejeno poslovno sposobna fizična oseba (oseba, stara 13 let oz. delno poslovno nesposobna) deluje s predhodnim soglasjem svojega zakonitega zastopnika (npr. starša), pravne osebe, organizacijske enote brez pravne osebnosti, ki ji je po posebnih določbah priznana poslovna sposobnost, ki kupuje ali namerava kupiti blago od spletne trgovine ali ki uporablja ali namerava uporabljati storitev uporabniškega računa in storitve prodajalca prek elektronskih storitev.
 2. Naročnik – je pravna oseba s polno poslovno sposobnostjo, pravna oseba ali organizacijska enota brez pravne osebnosti in pravno sposobna oseba, ki deluje neposredno v okviru svoje poslovne ali poklicne dejavnosti.
 3. Potrošnik – pomeni fizično osebo, ki opravlja pravno dejanje, ki ni neposredno povezano z njegovim poslom ali poklicem.
 4. Kupec – pomeni naročnika in/ali potrošnika.
 5. Elektronska storitev – pomeni storitev, ki jo prodajalec elektronsko izvaja uporabniku preko spletne trgovine.
 6. Kodeks dobre prakse – pomeni sklop pravil ravnanja in zlasti etičnih in poklicnih standardov iz 5. točke 2. člena Zakona o preprečevanju nepoštenih tržnih praks z dne 23. avgusta 2007 s spremembami.
 7. Registracijski obrazec – pomeni obrazec, ki je na voljo v spletni trgovini za ustvarjanje uporabniškega računa.
 8. Naročilnica – pomeni obrazec, ki je na voljo v spletni trgovini, ki omogoča oddajo naročil, zlasti z dodajanjem izdelkov v elektronski nakupovalni voziček in določanjem pogojev prodajne pogodbe, vključno z načinom dostave in plačila.
 9. Uporabniški račun – pomeni posamezno uporabniško ploščo, ki jo v njegovem imenu aktivira prodajalec, po registraciji uporabnika, v okviru storitve, ki se izvaja prek spletne trgovine za olajšanje sklenitve prodajne pogodbe na daljavo, stik s spletno trgovino, poravnavo pogodbe, ki omogoča načrtovanje nakupa in sledenje izbranemu blagu.
 10. Nakupovalna košarica – pomeni interaktivni obrazec, ki je na voljo v spletni trgovini in omogoča kupcu oddajo naročil.
 11. Kontaktni podatki – pomenijo:
  1. Pri fizičnih osebah: ime, stalni naslov, poštni naslov – če se razlikuje od stalnega naslova, elektronski naslov in telefonska številka. Če je naročilo oddano v zvezi z opravljeno dejavnostjo, so v kontaktnih podatkih kupca tudi naziv podjetja in davčna številka. n. (NIP);
  2. V primeru pravnih oseb ali organizacijskih enot brez pravne osebe, ki jim je poslovna sposobnost priznana po posebnih določbah: ime, sedež, poštni naslov, davčna številka, elektronski naslov in telefonska številka.
 12. Določila in pogoji – pomenijo ta pravila za opravljanje storitev z elektronskimi sredstvi prek gravityblankets.si.
 13. Spletna trgovina – pomeni internetno storitev, ki je na voljo na gravityblankets.si, prek katere lahko kupec zlasti odda naročila.
 14. Blago/izdelek – pomeni artikle, ki se prodajajo v spletni trgovini, ki jih je mogoče naročiti.
 15. Dostava – pomeni prevozno storitev, vključno s stroški prevoznika in dostave, ki se sporočijo kupcu ob naročilu.
 16. Rok – pomeni število ur ali delovnih dni, ki je navedeno na kartici izdelka.
 17. Delovni dnevi – pomenijo od ponedeljka do petka, razen praznikov.
 18. Dobavitelj – pomeni subjekt, ki dostavi blago.
 19. Prodajna pogodba – pomeni pogodbo o prodaji blaga ali storitev v smislu, določenem v poljskem civilnem zakoniku, sklenjeno med prodajalcem in kupcem.
 20. Naročilo – pomeni kupčevo izjavo o nameri ob sklenitvi prodajne pogodbe, ki navaja zlasti vrsto in količino blaga.
 21. Komercialne informacije/novice – pomenijo informacije, namenjene za neposredno ali posredno uporabo za promocijo blaga in storitev, ki se prodajajo v okviru dejavnosti prodajalca.

 

2. odstavek. Splošne določbe

 1. Pogoji poslovanja določajo pravila uporabe spletne trgovine in zagotavljanja brezplačne storitve v elektronski obliki s strani Prodajalca.
 2. Pogoji in določila so naslovljeni tako na potrošnike kot stranke spletne trgovine.
 3. Vse pravice do spletne trgovine, vključno z avtorskimi pravicami, pravicami intelektualne lastnine do njenega imena, internetne domene, spletne strani ter vzorcev, obrazcev, logotipov in slik, pripadajo prodajalcu in se lahko uporabljajo samo na način, ki je določen in v skladu s temi določili.
 4. Pogoji poslovanja določajo zlasti:
 5. Kako se registrirati in uporabljati uporabniški račun v spletni trgovini;
 6. Pravila za oddajo naročil v spletni trgovini;
 7. Pravila za sklenitev prodajne pogodbe z uporabo storitev spletne trgovine;
 8. Tehnične zahteve, potrebne za sodelovanje z IT sistemi (osebni računalnik, prenosni računalnik itd.), ki jih uporablja kupec;
 9. Postopek oddaje pritožb.
 10. Kupci lahko kadar koli dostopajo do določil in pogojev prek povezave na domači strani Gravityblankets.si, da jih prenesejo in natisnejo.
 11. Potrditev bistvenih pogojev prodajne pogodbe se izvede preko elektronske pošte na naslov kupca, ki ga je navedel ob registraciji, in s prilaganjem izpisa potrdila o sklenitvi prodajne pogodbe pošiljki, ki vsebuje naročeno blago, ustrezno dokumentacijo in račun za DDV, izdan na zahtevo.
 12. Uporabnik lahko uporablja storitve, ki jih ponuja Spletna trgovina, ko se seznani s splošnimi pogoji in opisom storitev, ceniki itd.
 13. Ponudba, predstavljena v spletni trgovini in opisi izdelkov, ne predstavljajo ponudbe v smislu, določenem v Poljskem civilnem zakoniku. Za sklenitev določene pogodbe zavezujoča narava pridobi šele, ko prodajalec sprejme naročilo.

 

3. odstavek. Tehnične zahteve in piškotki

 1. Za uporabo spletne trgovine mora kupec imeti dostop do računalniške postaje ali drugih naprav z:
 2. internetnim dostopom,
 3. pravilno nastavljenim spletnim brskalnikom;
 4. aktivnim in pravilno konfiguriranim e-poštnim računom.
 5. Spletna trgovina uporabnikom omogoča naročanje storitev z uporabo široko dostopne programske opreme, internetnih brskalnikov, ki sprejemajo piškotke, kot so Firefox različica 3 ali novejša, Opera različica 9 ali novejša, Chrome različica 10 ali novejša, Internet Explorer različica 7 ali novejša in Safari.
 6. Spletna trgovina po predhodnem soglasju uporabnika ali njegovega zastopnika hrani datoteke piškotkov, ki so potrebni za: sklenitev prodajne pogodbe, njeno izvršitev in zagotavljanje storitve uporabniškega računa ter za omogočanje uporabe spletne trgovine s strani Uporabnik in vzdržuje sejo (brez ponovnega vnosa gesla s strani uporabnika) ter ustvarja statistiko prometa v spletni trgovini.
 7. Uporabnik lahko kadar koli odstrani shranjene piškotke ali piškotkom prepreči uporabo možnosti, ki so na voljo v njegovem spletnem brskalniku.

 

4. odstavek. Registracija in uporabniški račun

 1. Kupec opravi brezplačno registracijo za ustvarjanje uporabniškega računa.
 2. Registracija se izvede tako, da izpolnite registracijski obrazec v razdelku »Registracija«.
 3. Za namene registracije kupec izpolni obrazec za registracijo, ki ga je zagotovil prodajalec v spletni trgovini, in ga elektronsko pošlje prodajalcu z izbiro ustreznega polja na registracijskem obrazcu
 4. Kupec si lahko med izpolnjevanjem registracijskega obrazca ogleda pogoje in jih sprejme tako, da označi ustrezno polje.
 5. Registracija in uporaba spletne trgovine sta brezplačni.
 6. Ob registraciji se ustvari uporabniški račun, kjer se zbirajo podatki uporabnika. Storitve se izvajajo za nedoločen čas.
 7. Ko je izpolnjen obrazec za registracijo oddan, kupec takoj prejme potrdilo o registraciji na navedeni elektronski naslov. V tem trenutku je sklenjena pogodba za opravljanje storitve Uporabniški račun. Uporabnik pridobi dostop do uporabniškega računa in lahko spremeni podatke, ki jih posreduje ob registraciji, razen za prijavo.
 8. Storitev uporabniškega računa je na voljo od trenutka aktivacije uporabniškega računa.
 9. Dostop do uporabniškega računa je zavarovan z geslom.
 10. Uporabnik lahko kadar koli ukine uporabniški račun s takojšnjim učinkom brez navedbe razloga z izbrisom uporabniškega računa. Izbris se lahko izvede z zahtevo po elektronski pošti, poslano prodajalcu.
 11. To ne velja za situacije, v katerih je prodajalec v postopku dokončanja naročila, ki ga je oddal kupec. V takem primeru se pogodba odpove po izpolnitvi zgornjega naročila.
 12. Prodajalec lahko prekine storitev uporabniškega računa v primeru, da uporabnik krši določila tega pravilnika. Obvestilo o odpovedi bo poslano na uporabnikov e-poštni naslov, ki je naveden v uporabniškem računu.

 

5. odstavek. Oddajanje naročil

 1. Uporabniki lahko oddajo naročila v spletni trgovini.
 2. Kupoprodajna pogodba se sklene, ko kupec odda naročilo preko naročilnice.
 3. Naročilo se obdeluje brezplačno; enkratna storitev, ki jo izvaja prodajalec, preneha z oddajo naročila ali kupčevo predhodno prekinitvijo naročila.
 4. Kupec je ob oddaji naročila dolžan navesti pravilne kontaktne podatke in osebne podatke.
 5. Kupec lahko pred sklenitvijo prodajne pogodbe preveri dobavljivost izbranega blaga. Podatki o razpoložljivosti so vidni v opisu blaga.
 6. Kupec ima možnost videti fotografije blaga in opise, ki se nahajajo ob njem.
 7. Za oddajo naročila kupec v košarico doda izbrano blago in določi njegovo količino.
 8. Kupec se lahko vrne na ploščo za izbiro blaga, da doda drugo blago v nakupovalni voziček, izbriše izbrani artikel (odstrani naročilo) ali odpre ploščo za plačilo in dostavo (s klikom na »naprej«), kjer sta način dostave in način plačila odločen.
 9. S klikom na “naprej” se kupec premakne na ploščo Naslov dostave, kjer se navedejo ustrezni kontaktni podatki, ki omogočajo izvedbo prodajne pogodbe in dostave blaga.
 10. Kupec mora tudi prebrati in sprejeti Pogoje in to potrditi z označitvijo ustreznega polja.
 11. Kupec lahko med oddajo naročila spreminja vnesene podatke in izbere različno blago, dokler ne klikne na gumb “Naročim s plačilom”. V ta namen bo kupec sledil prikazanim sporočilom in informacijam, ki so na voljo v spletni trgovini.
 12. Vsakič, preden prodajalec odpošlje naročilo, je uporabnik obveščen o skupni ceni za izbrano blago in dostavo ter morebitnih dodatnih stroških, ki jih nosi v zvezi z naročilom.
 13. Oddaja naročila s strani kupca pomeni oddajo ponudbe za sklenitev prodajne pogodbe.
 14. V skladu z oddajo naročila se elektronsko potrdilo prodajalca o prejemu naročila in povzetka naročila pošlje na elektronski naslov, ki ga je navedel kupec.
 15. Povzetek naročila vključuje informacije o:
  1. podrobnostih spletne trgovine, vključno s poštnim in elektronskim naslovom ter telefonsko številko;
  2. Količina in skupna cena naročenega blaga;
  3. Skupna cena po prodajni pogodbi (tj. skupna cena naročenega blaga + stroški izvedbe prodajne pogodbe (vključno z npr. stroški plačila in dostave);
  4. oblika dostave – vključno z datumom dostave in, če je potrebno, podatki o omejitvah dostave, kot so teža ali lokacija;
  5. Način plačila;
  6. Podatki o pravici do odstopa od prodajne pogodbe brez navedbe razloga v 14 dneh;
  7. Podatki o garanciji.
 16. Prodajna pogodba je sklenjena v angleškem jeziku.
 17. Kupec lahko odda naročila v spletni trgovini 7 dni v tednu 24 ur na dan.
 • 6. odstavek. Cene in načini plačila

  1. Cene v spletni trgovini so izražene v EUR. Prodajalec omogoča oddajo naročil v drugih valutah.
  2. V cene niso vključeni stroški pošiljanja.
  3. Podatki o skupni vrednosti naročila so prikazani v košarici po izbiri naročenega blaga, obrazca za dostavo in plačilo.
  4. Kupec lahko izbere naslednje načine plačila:
   1. bančno nakazilo prek zunanjega plačilnega sistema PayPal ali
   2. kreditno kartico prek zunanjega plačilnega sistema PayPal.
  5. V primeru neplačila s strani kupca v roku, določenem v naročilu, bo prodajalec kupcu navedel posodobljen rok za izvedbo plačila in ga obveščal po elektronski pošti v primeru neupoštevanja posodobljenega roka. Prodajalec bo kupcu poslal elektronsko izjavo o odstopu v skladu s členom 491 poljskega civilnega zakonika.

   

  7. odstavek. Naročilo in dobave

  1. Prodajalec je dolžan dostaviti blago brez napak v skladu s prodajno pogodbo.
  2. Naročila se obdelujejo ob delovnih dneh.
  3. Naročila, oddana na dela prosti dan, se obravnavajo kot oddana prvi naslednji delovni dan.
  4. Opis vsakega blaga vsebuje predviden čas dostave. Naročila so odposlana takoj, ko je vse zahtevano blago na voljo.
  5. Čas dostave naročila začne teči, ko kupec pošlje vse podatke, potrebne za naročilo; potrdilo o velikosti, barvi Izdelkov, naslovu za dostavo, načinu plačila (v primeru plačila na račun), potrditvi plačila in načinu dostave.
  6. Stroške pošiljanja krije kupec, razen če ni dogovorjeno drugače.
  7. Pri naročanju iz držav zunaj EU ste odgovorni za plačilo morebitnih carin.
  8. Izbrani prevoznik bo opravil dostavo na naslov, naveden v naročilnici.
  9. Prodajalec je odgovoren za nenamerno izgubo ali poškodbo blaga pri dobavi.

   

  8. odstavek. Reklamacije

  1. V skladu s členom 558(1) poljskega civilnega zakonika prodajalec v celoti izključuje odgovornost do kupcev za fizične in pravne napake blaga. Blago (garancija).
  2. V primeru napak ali neskladnosti blaga s ponudbo ima potrošnik pravico zahtevati blago brez napak tako, da obvesti prodajalca, npr. na:
  3. Nelkan Group Sp. z o.o. ul. Księcia Witolda 49/15, 50-202 Wrocław Polska
  4. Reklamacije morajo vsebovati naslednje podatke:
   1. ime in priimek kupca;
   2. naslov za korespondenco ter elektronski naslov in telefonsko številko kupca;
   3. predmet pritožbe;
   4. razlog za pritožbo;
   5. zahteve kupca;
   6. podpis kupca (ročno napisan v primeru reklamacij po pošti).
  5. V primeru prodajne pogodbe s potrošnikom, če je bila fizična napaka odkrita v enem letu od dobave blaga, se domneva, da je obstajala v času dostave.
  6. V primeru blaga z napako ima potrošnik pravico:
  7. zahtevati znižanje cene;
  8. odstopiti od prodajne pogodbe, razen če prodajalec takoj in brez pretiranih nevšečnosti za potrošnika zamenja blago z napako z blagom brez napak ali odpravi napake;
  9. zahtevati zamenjavo blaga z napakami na napake v prosti obliki blaga;
  10. Zahtevajte odpravo napak

  prodajalec pa bo ravnal v skladu z zgornjim v razumnem času in brez nepotrebnih nevšečnosti za potrošnika.

  1. Potrošnik lahko namesto prodajalčeve predlagane odprave napake zahteva zamenjavo blaga brez napak ali namesto zamenjave blaga zahteva odpravo napake, razen če blaga ni mogoče uskladiti s prodajno pogodbo, ki jo izbere potrošnik ali če to zahteva prevelike stroške.
  2. Potrošnik ni upravičen do odstopa od prodajne pogodbe po 14 dneh po prejemu blaga, če je napaka nepomembna.
  3. Prodajalec lahko zavrne izpolnjevanje zahtevka potrošnika, če potrošnik ne more izpolniti pogodbe na izbrani način.
  4. Stroške zamenjave ali popravila krije prodajalec.
  5. Prodajalec je dolžan prevzeti blago z napako od potrošnika v primeru zamenjave za blago brez napak ali potrošnikovega odstopa od prodajne pogodbe.
  6. Prodajalec v 14 dneh odgovori na reklamacijo potrošnika. Če tega ne stori, se šteje, da prodajalec sprejema reklamacijske zahteve.
  7. Prodajalec odgovarja po garanciji, če se v dveh letih po dostavi blaga potrošniku odkrije fizična napaka na blagu.
  8. Če potrošnik zaradi napake blaga poda izjavo o odstopu od prodajne pogodbe ali zahteva znižanje cene, lahko zahteva povrnitev škode, ki jo je utrpel s pogodbo, ne da bi vedel za obstoj napake, čeprav je nastala škoda – če je bila škoda posledica okoliščin, na katere prodajalec ne more vplivati. Potrošnik lahko zahteva zlasti povračilo pogodbenih stroškov, stroškov dostave, skladiščenja in zavarovanja artiklov. To ne vpliva na obveznost prodajalca, da plača odškodnino na splošno.
  9. Potrošnik ima pravico zahtevati tudi nesodna sredstva za reševanje sporov, kot so: mediacija pri pokrajinskih inšpektoratih za trgovino [Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej], potrošniških sodiščih, varuhu potrošnikov in nevladnih organizacijah.
  10. Podrobnejše informacije o pravicah potrošnika do nesodnega reševanja sporov so na voljo na uradih in spletnih straneh varuhov potrošnikov, družbenih organizacijah, ustreznih določbah zakona, pokrajinskih inšpektoratih, trgovinske inšpekcije ter na Uradu za konkurenco in varstvo potrošnikov v Varšavi.
  11. Morebitni spori med potrošnikom in prodajalcem, ki nastanejo v skladu s temi pogoji in prodajno pogodbo, se lahko rešujejo tudi prek spletne platforme na naslovu: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

   

  9. odstavek. Garancijski

    1. Garancijski zahtevki se ravnajo v skladu s pogoji garancije za blago, če je to primerno.
    2. Splošne garancijske pravice in garancijske pravice, ki jih potrošniku podeli prodajalec, so neodvisne druga od druge.

   

  10. odstavek. Pravica do odstopa

    1. Kupec ima pravico odstopiti od prodajne pogodbe v 14 dneh brez navedbe razloga po prejemu naročenega blaga. Za uveljavljanje pravice kupec pošlje e-pošti obvestilo na naslov:

  E-poštni naslov:

  Telefonska številka: + 48 786 233 200

    1. V primeru kupčevega odstopa od prodajne pogodbe, prodajalec kupcu povrne vsa opravljena plačila, vključno s stroški dostave (v višini najcenejšega načina dostave) brez nepotrebnega odlašanja in v nobenem primeru ne najkasneje v 14 dneh po prejemu obvestila o odstopu. Povračilo se izvede brezplačno z enakim plačilnim sredstvom, kot je bilo uporabljeno za prvo transakcijo, razen če je izrecno dogovorjeno drugače. Prodajalec ima pravico zadržati povračilo do prejetja vrnjenega blaga ali dokazila o vrnitvi blaga, kar nastopi prej.
    2. Kupec vrne blago v 14 dneh po prejemu prodajalčevega obvestila o odstopu od pogodbe. Stroške vračila krije kupec. Kupec je odgovoren za vsako znižanje vrednosti blaga.

   

  11. odstavek. Brezplačne storitve

    1. Prodajalec kupcu zagotavlja brezplačne digitalne storitve, kot so: obrazec, glasilo, uporabniški račun.
    2. Storitve se izvajajo 7 dni v tednu, 24 ur na dan.
    3. Glasilo lahko uporablja kupec, ki se izrecno strinja s prejemanjem komercialnih informacij in navede svoj elektronski naslov v obrazcu za registracijo. Po registraciji kupec takoj prejme od prodajalca potrdilo po elektronski pošti. Ta trenutek se šteje za sklenitev pogodbe o zagotavljanju glasila
    4. Vsako glasilo mora vsebovati informacije o odjavi od storitve, ki je kupcu na voljo neprekinjeno.

   

  12. odstavek. Varstvo zasebnosti

    1. Upravljanje kupčevih osebnih podatkov s strani prodajalca je odvisno od kupčeve privolitve, izražene ob registraciji ali predložitvi. enkratnega naročila in v okviru prodajalčevega opravljanja storitev z elektronskimi sredstvi ali v drugih okoliščinah, navedenih v tem pravilniku.
    2. Kupčevi osebni podatki, ki jih posreduje ob oddaji naročila, se obdelujejo za namene prodaje in naročenih storitev, odstopa od prodajne pogodbe, vložitve reklamacije ali garancijskega zahtevka – v skladu s 3. točko 1. točke 23. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Dz. U. iz leta 1997 št. 133, točka 883 s spremembami) in izpolnjevanje obveznosti, ki izhajajo iz splošno zavezujočih davčnih obveznosti in obveznosti poročanja, 23. člen 1. točka 2. točke omenjenega zakona; in v primerih, utemeljenih tudi za terjatev dolgov – v skladu s 1. odstavkom 23. člena v zvezi z 2. točko 4. člena 23. člena omenjenega zakona.
    3. Prodajalec obdeluje tudi osebne podatke kupca za namene opravljanja storitev z elektronskimi sredstvi in za druge namene, kot je določeno v tem pravilniku.
    4. Za izpolnitev naročila je potrebno predložiti zahtevane osebne podatke kupca. Vse druge osebne podatke, ki niso potrebni za zgoraj navedene namene, skrbnik nemudoma odstrani.
    5. Prodajalec bo pridobljene osebne podatke varoval in si ustrezno prizadeval, da jih zaščiti pred nepooblaščenim dostopom ali uporabo.
    6. Prodajalec lahko kupčeve osebne podatke razkrije dobaviteljem v obsegu, ki je potreben za dostavo.
    7. Kupec ima pravico do dostopa do svojih osebnih podatkov, jih popravi in odstrani kadar koli tako, da se obrne na 7 Kings Avenue Manchester M8 5AS, Združeno kraljestvo, e-pošta: .
    8. Kupec ima pravico, da svoje soglasje za obdelavo podatkov prekliče tako, da pošlje zahtevo npr. na e-poštni naslov prodajalca.

   

  13. odstavek. Obveznosti kupca in varstvo intelektualne lastnine

    1. Kupec mora zlasti:
    2. uporabljati spletno trgovino na način, ki ne krši njenega delovanja, zlasti z uporabo ustrezne programske opreme in naprav;
    3. ne pošiljati ali objavljati nezaželenih komercialnih informacij (spam) v spletni trgovini;
    4. uporabljati spletno trgovino na način, ki ne povzroča nevšečnosti za druge kupce ali prodajalca;
    5. uporabljati spletne trgovine v skladu s poljsko zakonodajo in določbami te pogodbe.
    6. Prepovedana je uporaba kakršnega koli gradiva, objavljenega v spletni trgovini brez predhodnega pisnega soglasja prodajalca.

  14. odstavek. Veljavni zakoni in pristojnost

    1. Ta določila in pogoji se razlagajo v skladu z zakoni prebivališča uporabnika.
    2. Vse spore, ki nastanejo v zvezi s tem, bo reševalo javno, splošno pristojno sodišče, razen če je izrecno dogovorjeno drugače.

  Uživajte v nakupovanju!

  0
  Vaša košarica
  Vaša košarica je praznaVrnitev v trgovino
   Izračunaj pošiljanje